Wijzig tekstgrootte Wijzig contrast

Aanvraag begeleiding

Elke zorgvrager die beschikt over een door het VAPH toegekend persoonsvolgend budget (PVB) en gedomicilieerd is binnen het arrondissement Turnhout, kan telefonisch of via mail bij onze dienst terecht voor individuele ondersteuning.

De zorgvrager zal door de intakeverantwoordelijke worden uitgenodigd voor een verkennend gesprek met het intaketeam. Wanneer het intaketeam een duidelijk beeld heeft van de ondersteuningsnoden van de zorgvrager en de zorgvrager akkoord gaat met de ondersteuning die geboden kan worden, worden er in onderling overleg afspraken gemaakt over de opstart van de ondersteuning. Deze ondersteuning kan steeds op korte termijn worden opgestart. Bij cashbesteding zullen verdere gesprekken met de directeur georganiseerd worden in functie van prijsafspraken.

Gedurende dit intakeproces kan de zorgvrager zich laten bijstaan door een door hem gekozen vertrouwenspersoon of een bijstandsorganisatie.