Wijzig tekstgrootte Wijzig contrast

Doelgroep

vzw OpWeg richt zich tot personen met een mentale beperking of een normale begaafdheid en een fysieke-, auditieve-, visuele beperking, een autismespectrumstoornis (ASS) of een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), al dan niet met bijkomende psychische problemen.

Zij kunnen ondersteund worden door onze dienst op voorwaarde dat ze beschikken over een persoonsvolgend budget en gedomicilieerd zijn binnen het arrondissement Turnhout of randgemeenten hiervan.

Binnen ons team van 20 begeleiders zijn er 4 begeleiders met kennis van Vlaamse Gebarentaal voor dove en slechthorende cliënten en ook heel wat (ervarings)deskundige begeleiders op vlak van autismespectrumstoornissen. ​​