Wijzig tekstgrootte Wijzig contrast

Aanvraag persoonsvolgend budget

Het aanvragen van een persoonsvolgend budget (PVB) verloopt in 3 fasen.

In de eerste fase wordt een ondersteuningsplan persoonsvolgende financiering (OP PVF) opgemaakt, waarin de vraag naar niet-rechtstreeks toegankelijke hulp wordt geformuleerd en gemotiveerd. De zorgvrager kan dit ondersteuningsplan

 • zelf opstellen
 • zelf opstellen met ondersteuning van een door hem gekozen vertrouwenspersoon
 • laten opstellen door de sociale dienst van de mutualiteit
 • laten opstellen door de Dienst Ondersteuningsplan (DOP) van zijn provincie, na het doorlopen van een proces van vraagverduidelijking.

In de tweede fase wordt de zorgvrager doorverwezen naar een multidisciplinair team dat:

 • nagaat of de zorgvrager tot de doelgroep van het VAPH behoort
 • zijn zorgzwaarte bepaalt in functie van de budgethoogte
 • de dringendheid van de nood aan ondersteuning inschat.

Deze informatie wordt opgenomen in een multidisciplinair verslag.

In de derde fase zal het VAPH op basis van het multidisciplinair verslag beslissen:

 • of de zorgvrager erkend wordt als persoon met een beperking
 • of hij voldoet aan de voorwaarden voor een persoonsvolgend budget (PVB)
 • binnen welke termijn hij een persoonsvolgend budget (PVB) zal ontvangen
 • hoe hoog zijn persoonsvolgend budget (PVB) zal zijn.