Wijzig tekstgrootte Wijzig contrast

Wederzijdse verwachtingen

  • Elke cliënt krijgt bij de start van de begeleiding één of meerdere begeleiders toegewezen. Op vraag van de cliënt of de dienst kan na verloop van tijd en/of indien nodig een   begeleidingswissel besproken worden.
  • Tijdens het begeleidingsmoment kan de cliënt bij de begeleider terecht met zijn vragen. Elke begeleider is gebonden aan het beroepsgeheim.
  • De begeleider accepteert de keuze en de vrijheid van de cliënt, zolang de veiligheid, gezondheid en integriteit van de cliënt en/of derden niet in het gedrang komt. Is dit wel het geval, dan zal de begeleider dit met de cliënt en het team bespreken. Het is de opdracht van het team om een verantwoorde beslissing te nemen in functie van het welzijn van de cliënt en/of derden.
  • Openheid, eerlijk zijn en het maken van goede afspraken vormen de basis van een goede  samenwerking in wederzijds vertrouwen.
  • Indien de begeleiding niet kan doorgaan, wordt van de begeleider en de cliënt verwacht dit minstens 2 uur op voorhand te laten weten.
  • Persoonlijke verzorging en hygiëne van de woning zijn belangrijk. Bij gebrek hieraan zullen we de cliënt hierover aanspreken en indien nodig maatregelen nemen.
  • Indien de cliënt tijdens het begeleidingsmoment onder invloed is van alcohol en/of drugs, kan het begeleidingsmoment worden stopgezet.
  • Bij agressie tijdens het huisbezoek zal de begeleider het begeleidingsmoment stopzetten en wordt het incident verder opgevolgd vanuit de procedure ‘grensoverschrijdend gedrag’.