Wijzig tekstgrootte Wijzig contrast

Missie en visie

Onze missie is het ondersteunen van elke cliënt op verschillende vlakken van het dagelijks leven, opdat hij zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in de samenleving. Hierbij wordt zo veel mogelijk getracht om alle mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving aan te spreken met respect voor zijn beperking en zijn persoonlijke vrijheid. We houden rekening met de balans tussen zelfstandigheid en ondersteuning en de balans tussen veiligheid en verandering, via verantwoord risico als groeikans. Ook de maatschappelijke aanvaardbaarheid van dit geheel wordt opgevolgd. Daar waar nodig kan de begeleider de verantwoordelijkheid van de cliënt overnemen. Indien blijkt dat ons aanbod onvoldoende tegemoet komt aan de behoeften van de cliënt, zoeken we naar een begeleidings- of woonvorm die meer beantwoordt aan de noden en mogelijkheden van de cliënt.

Als autonome en pluralistische organisatie trachten wij een betekenisvolle bijdrage te leveren tot het welzijn van de cliënt. Wij werken vanuit de visie dat iedere mens in zijn levenssituatie anders en uniek is en over heel wat mogelijkheden beschikt. We vertrekken vanuit deze mogelijkheden, met blijvend respect voor ieder zijn eigenheid, vrijheid en privacy. En dit ongeacht geslacht, afkomst, financiële situatie, geloof of seksuele voorkeur.