Wijzig tekstgrootte Wijzig contrast

Niet-rechtstreeks toegankelijke hulp

vzw OpWeg is al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in mobiele en ambulante ondersteuning aan personen met een beperking. Wij ondersteunen momenteel ongeveer 180 cliënten, vanuit 

  • Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH): beperkte ondersteuning

  • Niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (n-RTH): intensievere ondersteuning voor personen met een persoonsvolgend budget (PVB)

Wij bieden één-op-één begeleiding, op alle vlakken van het dagelijks leven en hebben een aanbod psychosociale ondersteuning, globale ondersteuning, praktische hulp en begeleid werken.​​

Bij individuele psychosociale ondersteuning ligt de nadruk op gesprekvoering, structureren, visualiseren, informeren, adviseren en samen dingen ondernemen, ... tot overnemen waar het té moeilijk wordt of fout loopt. ​​

Globale individuele ondersteuning is een combinatie van psychosociale ondersteuning en praktische ondersteuning (vb. samen winkelen, samen koken, meegaan naar ziekenhuis/dokter/tandarts, aanleren van vaardigheden, …) met aandacht voor het emotioneel welbevinden en de handicapspecifieke noden van de cliënt. ​​

Bij praktische hulp zal de begeleider vanuit zijn handicapspecifieke deskundigheid voornamelijk praktische en ondersteunende taken uitvoeren, al dan niet samen met de cliënt (vb. koken, wassen en strijken, boodschappen doen, begeleiden bij ontspanningsactiviteiten, …).​

Binnen begeleid werken gaat een jobcoach samen met de cliënt op zoek naar onbetaald werk als zinvolle dagactiviteit, al dan niet als tussenstap naar een betaalde job. vzw OpWeg is van daaruit ook erkend als casemanager zorg.​​

Er wordt steeds getracht om voor elke cliënt met een vraag naar ondersteuning een aanbod op maat te creëren. Hoe vaak een begeleiding doorgaat en hoe lang elk begeleidingsmoment duurt, wordt individueel afgesproken.  ​​

We werken samen met vzw’s MPI Oosterlo, De Schakel en Den Brand. Deze samenwerking heet Tauzorg. Vanuit Tauzorg kan er ondersteuning geboden worden op vlak van individuele begeleiding, dagopvang, wonen, leren, werken en vrije tijd.​