Wijzig tekstgrootte Wijzig contrast

Organisatie

vzw OpWeg is gegroeid in de schoot van het dagelijks bestuur van Kaliber (destijds Zuidkempische Werkplaats, de beschutte werkplaats te Herentals) nadat de Vlaamse Executieve op 4 april 1990 de erkenningsvoorwaarden, de werkings- en subsidiëringsmodaliteiten voor diensten begeleid wonen in een besluit goot.

Het dagelijks bestuur was van mening dat een dergelijke vorm van hulpverlening ook in Herentals moest opgestart worden.  Op 24 juni 1991 werd een officiële vraag tot erkenning van de dienst aan het ministerie, het huidige Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), overgemaakt. In afwachting van een positief antwoord, werd het door een samenwerkingsverband met het OCMW van Herentals mogelijk om reeds een aantal begeleidingen op te starten. Vanaf oktober tot en met december 1991 besliste het OCMW immers tot detachering van een parttime maatschappelijk assistent. De bedoeling was om in een periode van 3 maanden een project begeleid wonen op te starten. In december is de werking overgenomen door de vzw en werd er een eigen personeelslid aangeworven. Uiteindelijk heeft de erkenning voor de begeleiding van 4 personen met een licht mentale handicap toch nog anderhalf jaar op zich laten wachten. Pas op 1 juli 1993 werd de eerste erkenning aan de vzw toegekend.

Vanaf dat ogenblik is de dienst stilaan maar zeker gegroeid. Op 4 december 2013 keurde de Algemene Vergadering de naamsverandering goed van Begeleid Wonen Herentals vzw naar vzw OpWeg.

Ondertussen zijn wij al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in het bieden van één-op-één begeleiding aan personen met elke vorm van beperking. Wij ondersteunen momenteel ongeveer 180 cliënten in het ganse arrondissemen Turnhout.

Binnen het team van 20 begeleiders zijn er 4 begeleiders met kennis van Vlaamse Gebarentaal voor dove en slechthorende cliënten en ook heel wat (ervarings)deskundige begeleiders op vlak van autismespectrumstoornissen. 

Sinds 3 december 2015 maakt vzw OpWeg deel uit van het lokaal samenwerkingsverband Tauzorg met vzw’s Den Brand, De Schakel en MPI Oosterlo. Door onze krachten te verenigen, kunnen we ons ondersteuningsaanbod uitbreiden en zo nog meer op maat van elke cliënt werken. http://www.tauzorg.be/