Wijzig tekstgrootte Wijzig contrast

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Met rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) trachten we tegemoet te komen aan de ondersteuningsnoden van personen met een (vermoeden van) handicap: verstandelijk, fysiek, auditief, visueel, autismespectrumstoornis, niet-aangeboren hersenletsel, al dan niet met bijkomende psychische problemen. 

Elke cliënt RTH heeft recht op een maximum van 8 personeelspunten per jaar, die flexibel ingezet kunnen worden over de verschillende ondersteuningsfuncties heen (mobiele/ambulante begeleiding, dagopvang en nachtopvang).

Vanuit het samenwerkingsverband Tauzorg met vzw's Den Brand, De Schakel en MPI Oosterlo wordt er getracht om aan elke cliënt met een vraag naar ondersteuning RTH een aanbod op maat te creëren. vzw OpWeg biedt vanuit dit aanbod enkel mobiele en ambulante ondersteuning aan. Een cliënt kan hierbij maximum gebruik maken van 36 mobiele begeleidingen of 51 ambulante begeleidingen per jaar. 

Ondersteuning kan geboden worden op volgende domeinen: gezondheid, wonen, huishouden, structureren van het dagelijks leven, administratie/financiën, werk/dagbesteding/begeleid werken, vrije tijd, psychosociale ondersteuning, handicapspecifieke noden/vragen, advies rond opvoeding, ondersteuning of uitbouw van het netwerk en doorverwijzing.

Cliënten RTH betalen een persoonlijke bijdrage van €5,23 per begeleidingsmoment. Deze bijdrage kan betaald worden vanuit het basisondersteuningsbudget/zorgbudget voor mensen met een handicap, indien de cliënt hiervoor in aanmerking komt. Voor cliënten met een beperkt inkomen, wordt er een sociaal tarief gehanteerd.

De begeleiding gaat bij voorkeur door op een vast moment overdag, tenzij de cliënt werkt of een andere dagbesteding heeft. Dan komt de begeleider ’s avonds op huisbezoek. ’s Nachts, tijdens het weekend en op feestdagen wordt er geen begeleiding voorzien.

Daarnaast kan de dienst vanuit RTH ook zorgen voor kennisoverdracht (outreach) aan een groep van ondersteuners (professionelen, vrijwilligers, mantelzorgers, ...) die nood hebben aan handicapspecifieke know-how. Dit gedurende maximum 12 uur per jaar, per groep van minimum 3 personen.