Wijzig tekstgrootte Wijzig contrast

Sponsors

vzw OpWeg mocht in de werkjaren 2015-2016 giften ontvangen van volgende sponsors:

Ons project digitalisering is gerealiseerd met steun van 

Mede met de steun van:
Lionsclub Herentals via het scholenproject 'De Vesten'
Hoge Gildenraad